Kit de prensa

Descargar 0 artículos
05/08/2015 Add all to downloads

Overwatch gamescom Press Kit

Overwatch 2

Add set to downloads Lúcio
Lucio_001.jpg
Lucio 001
Lucio_002.jpg
Lucio 002
Lucio_003.jpg
Lucio 003
Lucio_004.jpg
Lucio 004
Lucio_005.jpg
Lucio 005
Lucio_006.jpg
Lucio 006
Lucio_007.jpg
Lucio 007
Lucio_008.jpg
Lucio 008
Lucio_009.jpg
Lucio 009
Lucio_010.jpg
Lucio 010
Lucio_011.jpg
Lucio 011
Lucio_012.jpg
Lucio 012
Add set to downloads Numbani
Numbani_001.jpg
Numbani 001
Numbani_002.jpg
Numbani 002
Numbani_003.jpg
Numbani 003
Numbani_004.jpg
Numbani 004
Numbani_005.jpg
Numbani 005
Numbani_006.jpg
Numbani 006
Numbani_007.jpg
Numbani 007
Numbani_008.jpg
Numbani 008
Numbani_009.jpg
Numbani 009
Numbani_010.jpg
Numbani 010
Numbani_011.jpg
Numbani 011
Numbani_012.jpg
Numbani 012
Numbani_013.jpg
Numbani 013
Add set to downloads Industrias Volskaya
Volskaya_001.jpg
Volskaya 001
Volskaya_002.jpg
Volskaya 002
Volskaya_003.jpg
Volskaya 003
Volskaya_004.jpg
Volskaya 004
Volskaya_005.jpg
Volskaya 005
Volskaya_006.jpg
Volskaya 006
Volskaya_007.jpg
Volskaya 007
Volskaya_008.jpg
Volskaya 008
Volskaya_009.jpg
Volskaya 009
Volskaya_010.jpg
Volskaya 010
Volskaya_011.jpg
Volskaya 011
Volskaya_012.jpg
Volskaya 012
Add set to downloads Lúcio - Diseños
lucio_presskit_concept.jpg
lucio presskit concept
lucio_presskit_keyart.jpg
lucio presskit keyart
Add set to downloads Industrias Volskaya - Ilustraciones
Volskaya_Industries_Concept_01.jpg
Volskaya Industries Concept 01
Add set to downloads Numbani - Diseños
Numbani_Concept_01.jpg
Numbani Concept 01
Add set to downloads Developer Headshots
JChamberlain.jpg
JChamberlain
JKaplan.jpg
JKaplan
MChu.jpg
MChu
MHawley.jpg
MHawley
Add set to downloads Información de producto - GamesCom 2015
Overwatch Fact Sheet - Gamescom - FINAL